Yngve Persson och Annie Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:17 (aktuellt nummer) 4 april 1951 -
Skumparp 1:9 (aktuellt nummer) 4 april 1951 - 2001
Hårderup 15:1 (aktuellt nummer) 4 april 1951 -
Hårderup 4:25 (aktuellt nummer) 4 april 1951 -
4 april 1951 -