Per Yngve Ragnvald Olsson och Greta Astrid Gunnarsson och Maria Linnea Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:13 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 3 november 1941 - 8 mars 1965
Hårderup 3:9 (aktuellt nummer) 28 november 1945 - 23 juni 1948
Hårderup 3:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 3 november 1941 - 8 mars 1965

Per Yngve Ragnvald Olsson var född den 4 januari 1913 i Fränninge och han var son till arrendatorn på Fränninge nr 24 Per Olsson och hans hustru Betty Olsson. Yngve gifter sig den 23 april 1938 med Greta Astrid Gunnarsson som var född den 3 september 1914 i Södra Mellby och hon var dotter till arrendatorn på Svinaberga nr 5 i Södra Mellby Karl Gunnar Hansson och hans hustru Anna Nilsson. Familjen kom till Hårderup 3:4 den 13 november 1941 ifrån Fränninge nr 29 där dom varit arrendator. Familjen flyttar till Röddinge den 18 maj 1948 men man säljer inte gården utan behåller den fram till den 8 mars 1965. Senare är dom bosatta på Södra Ugglarp 1:1 Killeholm i Bonderup och där Yngve är skogsarbetare. Greta avlider i Södra Ugglarp den 18 september 1959. Yngve gifter om sig den 12 juli 1963 med Maria Linnea Holmberg, född Eriksson. Maria Linnea var född den 7 oktober 1911 i Vomb och hon var dotter till Nils Eriksson och hans hustru Maria Sofia Larsson. Senare är Yngve och Maria Linnea bosatta på Anemongränd 15 i Sjöbo och där Yngve avlider den 23 juli 1997. Maria Linnea flyttar senare till Björkvägen 5 i Sjöbo och hon avlider den 11 januari 2004.

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade 7 hektar varav 6,3 hektar var åker. Man hade investerat i några jordbruksmaskiner men man saknade indraget vatten i stallar och boningshus. Elektricitet var indraget för belysning.