Yngve Nilsson och Birgit Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:49 (aktuellt nummer) 18 juli 1969 - 21 juli 1970