Yngve Mattsson och Ingegärd Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:47 Stavas Hus (aktuellt nummer) 25 juli 1959 - 28 oktober 1961