Vallentin Larsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:16 (avregistrerat nummer) 7 april 1927 – 31 juli 1951

Hjalmar Johan Vallentin Larsson var född den 12 november 1898 i Vallarum. Vallentin var son till åbon på Vallarum nr 13 Lars Johansson och hans hustru Elsa Isaksson. Vallentin brukar gården i Starrarps Ora och han förblir ogift hela livet. Han äger gården fram till 1951 då den säljs. Vallentin är senare bosatt Solkullen i Vollsjö och han avlider den 1 februari 1978.