Vollsjö kommun

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 31:4 (aktuellt nummer) 2 december 1964 - 5 oktober 1978
Fränninge 30:39 (avregistrerat nummer) 23 mars 1959 -
Fränninge 30:37 (aktuellt nummer) 26 februari 1952 - 2 oktober 1965
Fränninge 14:38 Nils Månssons Friskola (aktuellt nummer) 21 mars 1930 -
Fränninge 7:56 (aktuellt nummer) 18 juni 1969 -
Fränninge 7:55 (aktuellt nummer) 18 juni 1969 - 15 mars 1971
Fränninge 7:54 (aktuellt nummer) 18 juni 1969 - 4 februari 1972
Fränninge 7:53 (aktuellt nummer) 18 juni 1969 - 10 maj 1973
Fränninge 7:52 (aktuellt nummer) 18 juni 1969 -
Fränninge 7:50 (aktuellt nummer) 7 januari 1957 -
Fränninge 7:20 (avregistrerat nummer) 18 juni 1969 -
Fränninge 2:65 12 december 1958 -
Fränninge 2:58 (avregistrerat nummer) 12 mars 1952 -
Vallarum 7:37 Vallarums skola (aktuellt nummer) 14 mars 1930 - 1 april 1971
Starrarp 3:30 Starrarps skola (aktuellt nummer) 30 juli 1952 - 26 oktober 1967
Starrarp 3:8 (avregistrerat nummer) 30 juli 1952 - 28 februari 1973
Starrarp 3:7 Grönalund (avregistrerat nummer) 30 juli 1952 - 28 februari 1973