Wilhelm Persson och Anna Hansson/Alma Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:43 (aktuellt nummer) 13 december 1920 - 24 oktober 1950
Vallarum 9:43 (aktuellt nummer) 26 mars 1915 - 13 december 1920
Vallarum 7:33 (avregistrerat nummer) 6 augusti 1927 - 24 oktober 1950
Vallarum 7:23 (avregistrerat nummer) 13 december 1920 - 24 oktober 1950

Wilhelm Persson var född den 10 augusti 1883 i Farhult nr 3 i Långaröd och han var son till åbon Per Nilsson och hans hustru Bengta Nilsdotter. Han gifter sig den 20 mars 1915 med Anna Hansson som är född den 28 juli 1888 i Vallarum och hon var dotter till de tidigare ägarna av fastigheten Hans Jacobsson och Kersti Olsdotter. Anna avlider den 14 september 1920 i Vallarum utav lungtuberkulos efter att vistats på Orups sanatorium. Vilhelm gifter om sig den 23 juni 1927 med Alma Andersson född den 14 augusti 1896 i Sövde. Alma var dotter till arrendatorn Anders Persson och hans hustru Elna Jönsson på Nybygget i Sövde. Familjen bor kvar på Vallarum 7:23 fram tills Wilhelm avlider den 2 oktober 1950. Senare är Alma bosatt på Vallarum 9:37 fram till 1971 för att senare flytta till Solkullen i Vollsjö där hon avlider den 1 augusti 1986.

Källa: SCB
, Jordbruksräkningen 1944

Enligt Vilhelm Persson omfatta fastigheten 1944 vid jordbruksräkningen 7 hektar varav 6,75 hektar var åkermark och där 1 hektar var täckdikat med tegelrör och 1 hektar var täckdikat med annat material. Man hade införskaffat fem olika jordbruksmaskiner och man hade även installerat elektricitet för belysning.

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Anna Hansson som avled på Vallarum nr 9 den 14 september 1920.

Bouppteckning efter Vilhelm Persson som avled på Vallarum nr 9 den 2 oktober 1950.

Barn

NamnBeskrivning
Vera Gunborgfödd den 5 juli 1915 i Vallarum. Vilhelm och Annas barn. Vera Gunborg förblev ogift hela livet och hon var 1979 folkbokförd i Östra Strö i Eslövs kommun och bosatt på Hasslerödsv. 2 i Kungshult. Hon avlider den 21 juni 1982.
Gösta Hugofödd den 24 januari 1922 i Fränninge. Almas barn. Gösta Hugo Persson gifte sig den 24 mars 1945 med Hilma Charlotta Herrström Persson född den 12 maj 1922 i Fränninge nr 7. Familjen är bosatt på Kanalgatan 50 A i Eslöv och här avlider Hilma Charlotta den 8 november 1995. Senare bor Gösta Hugo på Gudmunt Lillarp 124 i Eslöv och där Gösta Hugo avlider den 15 april 2007.