Bernhard Viktor Nilsson och Anna Maria Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer) 27 november 1920 - 27 november 1920
Skumparp 1:12 avregistrerat nummer 17 oktober 1953 - 2 juli 1970
Skumparp 1:12 avregistrerat nummer 4 februari 1939 - 25 augusti 1952
Skumparp 1:4 (Avregistrerat nummer) 17 oktober 1953 - 2 juli 1970
Skumparp 1:4 (Avregistrerat nummer) 4 februari 1939 - 25 augusti 1952
Hårderup 2:16 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 17 oktober 1953 - 7 juni 1956
Hårderup 2:16 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 augusti 1925 - 25 augusti 1952
Hårderup 2:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 17 oktober 1953 - 7 juni 1956
Hårderup 2:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 december 1928 - 25 augusti 1952
Hårderup 2:9 C (avregistrerad fastighetsbeteckning) 17 oktober 1953 - 7 juni 1956
Hårderup 2:9 C (avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 augusti 1925 - 25 augusti 1952
Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 17 oktober 1952 - 7 juni 1956
Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 december 1928 - 25 augusti 1952

Bernhard Viktor Nilsson var född den 23 november 1898 i Östraby och han var son till åbon på Killeröd nr 1 Nils Persson och hans hustru Kristina Månsson. Viktor gifter sig den 14 april 1927 med Anna Maria Nilsson som var född i Bjälkhult den 30 april 1899. Anna Maria var dotter till åbon i Bjälkhult Nils Olsson och hans hustru Kersti Persson. Dom bor kvar på Hårderup 2:9 och där Anna Maria avlider de 25 maj 1952. Senare är Viktor bosatt på Amiralsgatan 92 B i Sofielund i Malmö och han avlider den 11 maj 1970.

Bouppteckningsprotokoll efter att Anna Maria Nilsson avlidit den 25 maj 1952.

Den 25 augusti 1952 förrättades bouppteckning efter hustrun Anna Maria Nilsson från Hårderup nr 2 som född den 30 april 1899, avlidit den 25 maj 1952 och därvid såsom dödsbodelägare efterlämnat:

Maken lantbrukaren Bernhard Viktor Nilsson
Barnen: dottern fröken Ruth Ingegärd Nilsson, Björkudden, Vollsjö
sonen Nils Åke Lennart Nilsson, hemmason
dottern fröken Gunvor Marianne Nilsson, född 1 november 1933
sonen Bertil Allan Henning, född 22 maj 1937
sonen Kurt Agne Ingvar Nilsson, född den 6 december 1940
I bouppteckningen fanns fastigheten 1/256 mantal Hårderup nr 2 (2:9), 1/32 mantal Hårderup nr 1 (1:15), ett från 1/64 mantal Hårderup 2 (2:10) avstyckat område med en rymd av 0,4490 hektar som upptogs i bouppteckning efter dess taxeringsvärde tillsammans på 7 550 kr.
Till detta kommer 7/128 mantal av Skumparp 1 (1:4) och 585/8192 mantal Skumparp nr 1 (1:12) som upptages till taxeringsvärdet på 18 300 kr. I bouppteckningen fanns även en personautomobil, Standard Vanguard årsmodell 1951 till ett värde på 7 500 kr. Dom sammanlagda tillgångarna uppgick i bouppteckningen till 98 007 kr samt skulder på 25 282 kr, vilket ger en behållning i dödsboet på 72 724 kr.

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkning år 1944.

Fastigheten omfattade totalt 18 hektar vara 16 hektar var åkermark och inventeringen visade också att man hade investerad i flera jordbruksmaskiner för att underlätta brukandet av marken. Det fanns också personbil på gården.

Barn

NamnBeskrivning
Flickebarnfödd 25 juni 1928 på Lunds lasarett men var dödfött vid födseln.
Ruth Ingegärdfödd 25 juni 1928 på Lunds lasarett och var tvillingsyster med det döda barnet. Ruth Ingegärd Olsson, född Nilsson gifte sig den 5 september 1959. Familjen var folkbokförd i Brandstad 1984 och Ruth Ingegärd avlider den 25 januari 1996 på Araskog nr 8 i Vollsjö.
Nils Åke Lennartfödd 21 juli 1930, Lunds lasarett.
Gunvor Mariannnefödd 1 november 1933 i Hårderup.
Bertil Allan Henningfödd 22 maj 1937 i Lunds lasarett. Bertil Allan Henning Walsgård var en frånskild man den 17 november 1995 och han var folkbokförd i Slottsstaden i Malmö på Vikingagatan 100 B och han avlider i augusti 2008.
Kurt Agne Ingvarfödd 6 december 1940 i Hårderup