Viktor Johansson och Knut Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:49 (aktuellt nummer) 15 januari 1949 -
Vallarum 7:61 (aktuellt nummer) 15 januari 1949 - 6 februari 1970
Vallarum 7:50 (aktuellt nummer) 15 januari 1949 -
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 15 januari 1949 -

Söner till de tidigare ägarna som köper fastigheten.