Vanja Ragni Ingeborg Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:21 Borestad nr 2 (aktuellt nummer) 24 juni 1976 - 19 november 1979