Välj en sida

Valdemar Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 7 december 1936 - 29 januari 1960

Valdemar Nilsson var son till Nils Persson och Hanna Svensdotter.