Uno Åkerberg och Anna Åkerberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:15 (aktuellt nummer) 22 februari 1969 – 1 november 1972