Ulrika Beckdahl och Jöns Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:5 (avregistrerat nummer) 1826 / 31

Mamsell Ulrika Beckdahl född den 18 november 1792 i Bjälkhult var dotter till Hans Friedrich Beckdahl, född i Brandstad den 13 november 1746 och var trumpetare och kvartermästare, han dog i Bjälkhult den 16 april 1825. Moder var Helena Christina Palm född i Fränninge den 28 februari 1750 och avled den 5 mars 1809 utav lungsot. Ulrika var gift med Jöns Andersson född i Fränninge den 6 februari 1793. Ulrika erhöll fastigheten i bouppteckningen efter föräldrarna med utflyttningsskyldighet. Ulrika och Jöns har även en fosterson, Pehr Ohlsson född i Puus den 5 mars 1832. Han flyttar till Andrarum 1849.
Jöns avlider i Bjälkhult den 19 april 1856 utav ålderdomssvaghet.
Ulrika avlider utav ålderdomssvaghet den 22 januari 1862 i Bjälkhult.

Barn

NamnBeskrivning
Anna Helenafödd 16 maj 1825 i Bjälkhult. Flyttar till Huaröd 1841.
Ingarfödd 18 februari 1827 i Bjälkhult. Flyttar till Hårderup nr 9 1841.
Sofiafödd 27 februari 1828 i Bjälkhult. Flyttar till Starrarp nr 10 1845 för att arbeta som piga.
Johannafödd 1 december 1830 i Bjälkhult. Flyttar till Östraby 1846. Johanna Jönsson gifter sig med Mårten Jönsson född den 21 januari 1812 i Fränninge. Familjen är bosatt i Starrarps Ora och där Mårten avlider den 1 juli 1895 och Johanna avlider den 3 januari 1907.