Ulf Vernberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:10 (aktuellt nummer) 7 augusti 1979 - 5 november 1980