Ulf Hjalmar Dahlström och Kerstin Margareta Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 30:50 (aktuellt nummer) 2 mars 1973 - 13 augusti 1982