Truls Olsson och Ingeborg Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:5 (aktuellt nummer) 14 mars 1865 - 11 september 1886

Truls Olsson var född den 17 september 1812 i Lövestad och han var son till husmannen i Lövestad Ola Trulsson och hans hustru Elisabeth Nilsdotter. Truls gifte sig med Ingeborg Andersdotter född den 21 januari 1816 i Sövde. Ingeborg var dotter till soldaten i Sövde Anders Hansson och hans hustru Anna Andersdotter. Familjen kom från Brandstad 1855 till Fränninge församling och till Vallarum från Puus 1867. Ingeborg avlider den 10 juli 1895 då hon var bosatt på Fränninge nr 29. Truls avled tidigare den 22 januari 1884.

Bouppteckning efter Truls Olsson som avled på Fränninge nr 29 som avled den 22 januari 1884.

Bouppteckning efter Ingeborg Andersdotter som avled på Fränninge nr 29 som avled den 10 juli 1895.

Barn

NamnBeskrivning
Hanna född den 28 april 1850 i Tolånga. Hanna Trulsdotter förblev ogift hela livet och hon var bosatt på Fränninge nr 29 där hon bodde tillsammans med sin moder. Hanna står skriven so inhyses piga och hon avlider den 23 juli 1903.
Annafödd den 19 mars 1852 i Tolånga. Anna Trulsson gifte sig den 23 juni 1882 med Måns Arfvastsson som var född den 14 december 1848 i St Olof. Dom var bosatt i Fränninge nr 29 där Måns var åbo. Anna avlider den 29 maj 1913 och Måns avlider den 27 mars 1918.