Truls Olsson och Anna Åkesdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:4 (avregistrerat nummer) 30 april 1859 - 20 augusti 1870
Hovdahusen 1:2 (avregistrerat nummer) 30 april 1859 - 20 augusti 1870

Truls Olsson var son till de tidigare ägarna av fastigheten Ola Jönsson och hans hustru Anna Trulsdotter. Truls var född den 6 oktober 1838 i Hovdahusen och han gifte sig den 23 oktober 1861 med Anna Åkesdotter som var född den 8 juni 1837 i Bönhult i Östra Sallerup. Anna var dotter till åbon och rusthållaren Åke Olsson och hans hustru Elna Pehrsdotter i Bönhult. Åbon och nämndmannen Truls Olsson och hans hustru Anna driver gården fram till 1870 då man säljer den till älste sonen Olof Trulsson. Truls avlider den 12 februari 1890 i Lund men han är skriven i Hovdahusen. Anna avlider den 30 december 1921 utav ålderdomsvaghet.

Barn

NamnBeskrivning
Oloffödd den 29 augusti 1862 i Hovdahusen. Olof gifter sig med Johanna Nilsson och han köper föräldragården 1870.
Elsefödd den 2 oktober 1864 i Hovdahusen. Else Trulsdotter avled den 21 november 1866 i Hovdahusen.
Pehrfödd den 9 juli 1867 i Hovdahusen. Pehr Trulsson avlider den 17 juli 1867 i Hovdahusen.
Pehrfödd den 3 september 1868 i Hovdahusen. Pehr Trulsson gifter sig den 29 juni 1895 med Anna Persdotter som var född den 29 september 1870 i Andrarum. Familjen är senare bosatt i Bjärsjölagård i Östra Kärrstorp och där Pehr arbetade som handlsre och han avlider den 25 november 1929 utav en hjärnblödning. Anna bor kvar i Bjärsjölagård och hon avlider den 14 februari 1942.
Arnafödd den 14 mars 1871 i Hovdahusen. Arna Trulsdotter gifter sig den 4 oktober 1895 med åbosonen på Fränninge nr 24 Nils Nilsson. Nils var född den 8 juli 1871 i Fränninge. Familjen är bosatt på Fränninge nr 24 och där Arna avlider den 8 mars 1908 utav tuberculos. Senare är Nils bosatt på Vallarum 9:46 och där han avlider den 2 januari 1952.
Jönsfödd den 12 juli 1873 i Hodahusen. Jöns Trulsson avlider den 18 juli 1873 i Hovdahusen.
Elnafödd den 14 november 1874 i Hovdahusen. Elna Trulsdotter avled den 11 maj 1876 i Hovdahusen.
Elnafödd den 9 juni 1878 i Hovdahusen. Elna Trulsdotter avlider den 5 april 1880 i Hovdahusen.