Truls Mårtensson och Hanna Månsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:27 (avregistrerat nummer) ca 1818 -
Starrarp 10:4 (aktuellt nummer) 25 februari 1814 - 3 juli 1840

Truls Mårtensson föddes den 8 oktober 1762 i Starrarp och var gift med Hanna Månsdotter född i Vallarum den 25 december 1796. Truls avlider den 6 maj 1840 och Hanna tar över skötseln av gården. Hanna avlider den 25 februari 1869.

Bouppteckning efter Truls Mårtensson som avled på Starrarp den 6 maj 1840.

Barn

NamnBeskrivning
Mårtenfödd 7 december 1828 i Starrarp. Mårten Trulsson gifter sig med Else Nilsdotter född den 1 januari 1830 i Långaröd. Familjen var bosatt i Starrarp nr 10. Else avlider den 23 april 1902 och Mårten avlider den 14 februari 1908.