Truls Larsson och Sissa Gunnarsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:7 (aktuellt nummer) 17 september 1880 - 6 september 1899

Truls Larsson föddes i Wemmenhög den 16 januari 1831 och var gift med Sissa Gunnarsdotter, även hon född i Wemmenhög den 31 maj 1836. Familjen kom från Eggelstad nr 9, Tolånga den 22 oktober 1879 där Truls var åbo på en gård om 1/27 mantal. Tidigare, 1863 kom Truls och Sissa från S Villie till Tolånga. Truls var son till jordägaren Lars Pehrsson och hans hustru Merida Larsdotter. Sissa var dotter till åbon Gunnar Nilsson och hans hustru Boel Jönsdotter i Prestamölla nr 1 i Olöv. Sissa Gunnarsdotter är skriven som “krympling” i kyrkboken och hon avlider den 10 juni 1903 och begravs den 14 juni 1903. Dödsorsak är ej angiven. Truls Larsson avlider 16 augusti 1905 och begravs den 22 augusti 1905, Dödsorsak okänd.

Bouppteckning efter Sissa Gunnarsdotter som avled den 10 juni 1904.

Den 6 augusti 1903 förrättades bouppteckning efter före detta åboen Truls Larssons på Hårderup nr 4 avlidna hustru Sissa Gunnarsdotter som avled den 10 juni 1903 och som efterlämnade såsom arvingar förutom änklingen Truls Larsson, deras under äktenskapet sammanavlade barn:
sonen Lars
sonen Nils
sonen Jöns
sonen Anders
sonen Hans
dottern Botilda
dottern Maria gift med arbetare Ola Olsson.
Lars, Jöns, Anders, Hans samt Maria vistas i Amerika.
Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 941 kr och det fanns inga skulder.

Bouppteckning efter Truls Larsson som avled den 16 augusti 1905.

Den 23 augusti 1905 förrättades bouppteckning efter avlidne före detta åboen Truls Larsson på Hårderup nr 4 som avled den 16 augusti 1905 och efterlämnade såsom arvtagare sina under äktenskap med förut avlidna hustrun sammanavlade barnen:
sonen Lars
sonen Nils
sonen Jöns
sonen Anders
sonen Hans
dottern Botilda boende på Vallarum nr 7
dottern Maria gift med arbetare Ola Olsson.
Lars, Jöns, Anders, Hans samt Maria vistas i Amerika.
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 290 kr och skulderna uppgick till 100 kr vilket ger en behållning på 190 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Larsfödd den 11 oktober och döptes den 19 oktober 1864 i Tolånga. Flyttar 1882 till Vallarum nr 10 för att arbeta som dräng.
Botillafödd 19 april och döptes den 27 april 1866 i Tolånga. Flyttar 1886 till Vallarum nr 7 för att arbeta som piga hos åbon Bengt Persson och hans hustru Johanna Strömbeck.
Jönsfödd den 8 februari och döpt den 21 februari 1868 i Tolånga. Flyttar till Fränninge nr 23 för att arbeta som dräng hos åbon Per Olsson och hans hustru Hanna Svensson. Flyttar vidare till Ö Kärrstorp den 24 oktober 1890. Skrivs som obefintlig den 19 november 1895.
Nilsfödd den 5 december och döpt den 17 december 1869 i Tolånga. Är skräddare och kallar sig Telin. Skrivs som obefintlig den 19 november 1895.
Mariafödd den 29 juni och döpt den 9 juli 1872 i Tolånga. Flyttar till Ö Kärrstorp 1891.
Andersfödd den 5 september och döpt den 19 september 1874 i Tolånga. Flyttar till Fränninge nr 23 för att arbeta som dräng hos åbon Per Olsson och hans hustru Hanna Svensson.
Hansfödd den 25 juli och döpt den 28 juli 1877 i Tolånga. Skrivs som obefintlig den 19 november 1895.