Trued Nilsson och Kjerstena Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup nr 7 ca 1812 - ca 1822
Skumparp 1:14 (avregistrerat nummer) 1816
Skumparp 1:3 (avregistrerat nummer) 1827 - 1836

Kjerstena Persdotter var född den 26 juli 1771 i Rönås och hon var gift med Per Månsson som var född den 10 februari 1763 i Skumparp. Per var son till Måns Nilsson och hans hustru Persdotter i Skumparp. Per avlider i Skumparp utav colik den 27 maj 1816. Kjerstena gifter om sig 1817 med Trued Nilsson som var född den 16 mars 1784 i Hårderup. Familjen bor kvar i Skumparp och där Trued avlider den 13 september 1830 utav frossa och han begravdes den 19 september. Kjersten bor kvar på Skumparp på
undantag hos sonen Måns Persson och hon avlider utav ålderdomsbräcklighet den 5 augusti 1851.

Barn

NamnBeskrivning
Elnafödd den 23 juni 1793 i Skumparp.
Ingarfödd den 29 mars 1795 i Skumparp.
Bengtafödd den 28 oktober 1800 i Skumparp.
Månsfödd den 16 februari 1803 i Skumparp. Måns Persson gifter sig med Elna Nilsdotter och familjen övertar brukandet utav Måns föräldragård.
Nilsfödd den 20 januari 1805 i Skumparp.
Sissafödd den 5 april 1807 i Skumparp.
Olafödd den 12 februari 1811 i Skumparp. Ola Persson avlider den 11 oktober 1815 utav hosta och bröstvärk.