Torsten Johansson och Siv Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:30 Skoghem (aktuellt nummer) 21 maj 1952 – 28 februari 1857