Torsten Ivar Andersson och Brita Elfrida Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:73 (aktuellt nummer) 26 oktober 1969 - 23 augusti 1971