Thora Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:30 Skoghem (aktuellt nummer) 28 juli 1958 – 5 mars 1962