Tage Walter Holmqvist och Ing-Britt Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:8 (aktuellt nummer) 12 september 1974 – 21 november 1975