Tage Karlsson och Ann-Marie Karlsson

Tage Karlsson var född den 30 januari 1931 i Östra Vemmerlöv och han var son till Knut Hjalmar Karlsson och hans hustru Hanna Paulina Elvira Karlsson. Tage var mejeriarbetare och han var gift med Ann-Marie Karlsson