Sven Teodor Nilsson och Elsa Bengtsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 9 juni 1927 - 21 januari 1928
Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 9 juni 1927 - 21 juni 1928