Sven Svensson och Ruth Elisabeth Svensson, född Gustafsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 10:9 (avregistrerat nummer) 12 mars 1954 - 26 augusti 1969
Vallarum 10:2 (avregistrerat nummer) 12 mars 1954 -
Vallarum 4:5 (aktuellt nummer) 19 december 1943 - 27 maj 1969
Vallarum 4:3 (avregistrerat nummer) 14 december 1943 - 27 maj 1969
Vallarum 4:2 (aktuellt nummer) 19 december 1943 - 24 februari 1962

Sven Svensson föddes den 8 april 1918 i Vallarum och han var son till småbrukaren på Vallarum nr 15 Alfred Svensson och hans hustru Eva, född Löfström. Sven gifter sig den 8 april 1944 med Ruth Elisabeth Gustafsson som var född den 19 februari 1918 i Tåssjö i Kristianstads län. Ruth Elisabeth var dotter till möllaren på Rössjöholms säteri på Rössjöholms kvarn Johan Sigfrid Gustafsson och hans hustru Albertina, född Johansson. Sven kom till Vallarum 4 från Vallarum 15 den 29 november 1943 och Ruth Elisabeth kom den 7 januari 1944 ifrån Maria församling i Helsingborg. Familjen bor kvar på gården och där Sven avlider den 27 maj 1969. Ruth Elisabeth säljer fastigheten 1970 och hon är senare bosatt på Malenas Gränd nr 5 i Sjöbo och hon avlider den 26 maj 1984.

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade totalt 7,7 hektar mark varav 5,5 hektar var åkermark och 2 hektar var betesäng och skogsmark. 2 hektar av åkermarken var utdikat. Man hade investerat i en slåttermaskin och var delägare i ytterligare två maskiner. Vatten var indraget i både boningshus och stallar samt att det fanns avlopp i boningshuset. Elektricitet var installerat för belysning.