Sven Söder

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 5 mars 1887 – 25 september 1890