Dödsbodelägarna efter Sven Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:11 (aktuellt nummer) 20 september 1900 - 27 september 1900