Sven Olsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:19 (aktuellt nummer) 27 juli 1946 - 10 september 1947