Sven Olsson och Elvira Sofia Olsson (Fränninge nr 6, 28, 37)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 37:1 (avregistrerat nummer) 5 september 1911 - 17 december 1946
Fränninge 28:4 (avregistrerat nummer) 27 januari 1908 -
Fränninge 6:4 (avregistrerat nummer) 27 januari 1908 -
Fränninge 6:3 (avregistrerat nummer) 27 januari 1908 -
Fränninge 2:52 (aktuellt nummer) 12 februari 1945 - 8 mars 1968

Sven Olsson var född den 30 april 1876 i Fränninge och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Ola Mårtensson och hans hustru Anna Olsdotter. Sven gifter sig den 7 september 1911 med Sofia Elvira Olsson som var född den 8 februari 1892 i Fränninge. Elvira var dotter till åbon i Vallarum Ola Olsson och hans hustru Anna Nilsson. Sven och Elvira driver gården fram till 1946 då den hade bytt beteckning till Fränninge 37:1. Familjen är senare bosatt på kvarteret Björnen på Torget i Vollsjö och där Elvira avlider den 16 juni 1972 och där Sven avlider den 11 februari 1975.

Barn

NamnBeskrivning
Anna Svea Elisabethfödd den 17 januari 1912 i Lund. Anna Svea Elisabeth gifter sig med August Vilhelm Andersson som var född den 6 april 1907 i Östra Kärrstorp. Familjen var bosatt på Fränninge 37:1 vilket är Sveas föräldragård. Svea och August bor kvar inom Fränninge 37 och där August avlider den 14 mars 1982 och där Svea avlider den 5 september 1998.
Tyra Viktoriafödd den 30 december 1915 i Fränninge. Tyra Viktoria gifte sig den 8 december 1945 med Ture Helge Pålsson som var född den 14 augusti 1911 i Höganäs. Familjen var bosatt på Lillekrok nr 8 i Lund och där Tyra Viktoria avlider den 30 augusti 1990. Tura Helge flyttar till Hildur Sandbergs gata 2 i Lund och han avlider den 10 oktober 1996.
Margit Solvigfödd den 25 juni 1917 i Fränninge. Margit Solvig Andersson gifter sig men hon skiljer sig den 24 april 1973. Hon var bosatt Björkvägen 5 i Sjöbo och hon avlider den 18 augusti 2016.
Anna Britafödd den 18 juli 1920 i Fränninge. Anna Brita Olsson avlider utav lunginflammation den 5 februari 1923 i Fränninge.