Sven Olsson och Elna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:39 (avregistrerat nummer) 29 april 1914 - 2 augusti 1924
Bjälkhult 1:34 (avregistrerat nummer) 4 maj 1918 - 12 mars 1924
Bjälkhult 1:23 (avregistrerat nummer) 28 november 1908 - 12 mars 1924
Hårderup 4:11 (aktuellt nummer) 21 december 1872 - 23 oktober 1877
Hårderup 4:10 (aktuellt nummer) 21 december 1872 - 14 september 1888

Sven Olsson född 19 augusti och döptes den 21 augusti 1842 i Fränninge nr 27. Sven var son till husmannen Ola Nilsson och hans hustru Elisabeth Olsdotter på Fränninge nr 27. Han gifte sig med Elna Olsdotter den 13 februari 1869 i Fränninge. Vid tillfället för bröllopet var Sven “Tjenstedräng” vid Fränninge nr 27 och Elna var piga vid Fränninge nr 23. Elna föddes i Bjälkhult den 14 juni och döptes den 20 juni 1841. Elna var dotter till Olof Nilsson och hans hustru Karna Jönsdotter. Sven Olsson med familj kom till Hårderup från Fränninge nr 27 den 24 oktober 1869. Sven arbetar som skräddare. Familjen flyttade till Hårderup nr 8 den 7 november 1888 där Sven blev arrendator. 1895 flyttar familjen vidare till Bjälkhult där Sven åter blir Åbo. Sven arbetar som skräddare och åbo. Sven Olsson avlider den 6 maj och begravdes den 18 maj 1924. Dödsorsaken var magsår.

Bouppteckning efter Sven Olsson som avled i Bjälkhult nr 1 den 6 maj 1924.

Den 2 augusti 1924 förrättades bouppteckning efter lantbrukaren Sven Olsson i Bjälkhult nr 1 som avlidit den 6 maj 1924 och såsom sterbhusdelägare efterlämnat makan Elna Olsson, född Olsdotter i äktenskap förenade 1878, samt barnen:
sonen, handlanden Nils Svensson
sonen, lantbrukaren Olof Svensson i Bjälkhult
sonen, lantbrukaren Per Svensson i Bjälkhult
dottern, Maria, gift med Olof Olsson i Lövestad
dottern Johanna i Lövestad
I Amerika vistande:
sonen, Anders Svensson
sonen, Kristoffer Svensson
och
avlidna dottern Elis efterlevande barn: Ebba, Sture och Ellen Stenborg.
I bouppteckningen upptogs fastigheten 9/128 mantal Bjälkhult nr 1 till taxeringsvärdet på 9 200 kr, fastigheten 1/162 mantal Bjälkhult nr 1 till taxeringsvärdet på 2 700 kr samt hus på Bjälkhult nr 1 till taxeringsvärdet på 1 700 kr. Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 15 975 kr och det fanns skulder på 6 410 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 9 565 kr.

Bouppteckning efter Elna Olsdotter som avled i Bjälkhult nr 1 den 28 juni 1932.

Den 28 september 1932 förrättades bouppteckning efter änkan Elna Olsson i Bjälkhult vilken avlidit den 28 juni 1932 och såsom sterhusdelägare efterlämnat barnen:
sonen Kristoffer Svensson, gift med Kristina Svensson
sonen Anders Svensson, ogift
dottern Elise Stenborg, avliden men efterlämnat barnen:
dottern Ebba, ogift
dottern Ella, ogift
sonen Sture Stenborg, ogift
Samtliga myndiga och vistande i Amerika
sonen, hemmansägaren Olof Svensson i Bjälkhult, ogift
dottern Johanna Svensson i Lövestad, ogift
dottern Maria, gift 1910 med bryggaren Olof Olsson i Lövestad
sonen, bryggaren Per Svensson i Bjälkhult, ogift
I bouppteckningen upptogs en från fastigheten 9/128 mantal Bjälkhult nr 1 avsöndrad lägenhet med en rymd av 0,0390 hektar (Bjälkhult 1:39) enligt lagfartsbevis den 31 augusti 1928 och upptogs till taxeringsvärdet på 2 000 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 4 632 kr och skulderna uppgick till 2 978 kr vilket ger en behållning på 1 653 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Christofferfödd 15 mars och döptes den 22 mars 1869 i Fränninge nr 27. Christoffer flyttade 1888 till Fränninge nr 28 där han arbetade som dräng. 1895 skrivs Christoffer som obefintlig.
Annafödd 27 juni och döptes den 9 juli 1871 i Hårderup nr 4. Anna flyttade till Öved 31 oktober 1890 för att arbeta som piga på Övedsgården. Anna flyttar den 16 mars 1891 vidare till Odarslöv. Flyttade 1891 till Lund för att arbeta som piga/hembiträde. Arbetade flera år hos Akademiske adjunkten doktor Karl Gustav Thomson och hans dotter Karolina Gustafia. Karl Gustav avlider den 20 september 1899 men Anna stannar kvar och arbetar åt dottern. Anna avlider den 17 juli 1907, enbart 36 år gammal, utav "Febris Typhoides", en form av tyfus. I kyrkboken i Lund står det att hon begravdes i Fränninge.
Johannafödd 16 juli och döptes den 27 juli 1873 i Hårderup. Johanna Svensson förblev ogift livet ut. Flyttar till Sövestad den 11 april 1913. Hon var senare folkbokförd i Bjälkhult nr 1. Johanna avlider den 25 februari 1949.
Oloffödd 29 juni och döptes den 11 juli 1875 i Hårderup. Olof Svensson gifte sig inte och han var folkbokförd i Fränninge och han avlider i Bjälkhult den 7 oktober 1943.
Elisefödd 15 juni och döptes den 22 juni 1878 i Hårderup: Flyttar till Caroli församling i Malmö.
Christinafödd 23 september och döptes den 17 oktober 1880 i Hårderup, avled den 15 mars 1881.
Andersfödd 19 december och döptes den 30 december 1881 i Hårderup. Skrivs som obefintlig den 21 november 1905.
Mariafödd 2 februari och döpt den 17 februari 1884 i Hårderup. Maria Olsson, född Svensson flyttar till Vanstad 1905 och tillbaka till föräldragården för att 1907 flytta till domkyrkoförsamlingen i Lund. Maria gifter sig den 3 augusti 1910 med Olof Olsson född den 30 mars 1878 i Andrarum. Familjen är folkbokförd i Fränninge och Olof avlider den 17 juli 1946 i Bjälkhult. Maria avlider den 9 januari 1960 i Bjälkhult 1:23.
Nilsfödd 7 september och döptes den 27 september 1888 i Hårderup. Avlider den 12 februari och begravs den 22 februari 1928. Nils avled på Lunds lasarett utav "Appendicitis av. gangr. + Phlegroma retroperilomades et serotiet pleurites fibr. purcelenta."
Perfödd 7 september och döptes den 27 september 1888 i Hårderup. Flyttar till Lövestad den 27 december 1922 och tillbaka året efter. Står skriven som "bryggare". Han lever ogift och är senare folkbokförd på Bjälkhult 1:23 och han avlider den 21 augusti 1966.