Sven Olsson..

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:6 (aktuellt nummer) 30 november 1946 - 7 april 1951

Sven ärver Annas del i fastigheten vid Annas bortgång.