Sven Wallter och Birgit Wallter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 10:7 (aktuellt nummer) 12 maj 1964 -
Starrarp 10:2 (aktuellt nummer) 12 maj 1964 -