Välj en sida

Sven Nilsson och Elna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 16:6 (avregistrerat nummer) 23 december 1859 - 17 april 1863
Vallarum 15:15 6 mars 1879 - 23 december 1891
Vallarum 15:10 (avregistrerat nummer) 6 mars 1879 - 23 december 1891
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 augusti 1884 - 27 november 1888
Hårderup 4:17 (aktuellt nummer) 1 november 1883 - 23 december 1891

Sven Nilsson var född den 17 september 1836 i Fränninge och var son till åbon på Fränninge nr 20, Nils Nilsson och hans hustru Anna Andersdotter. Sven gifte sig den 21 december 1872 med Elna Olsdotter född den 23 oktober 1850 och var dotter till åbon på Hårderup nr 4 Ola Svensson och hans hustru Elna Andersdotter. Sven och Elna brukar fastigheterna Hårderup 4:17 och Hårderup 4:18 men bor kvar i Vallarum nr 15. Sven avlider den 16 mars 1890 i Vallrum utav okänd orsak. Efter Svens död så flyttar övriga familjen till Hårderup nr 4 1896. Elna avlider i Hårderup nr 4 den 28 augusti 1919.

Bouppteckning efter Sven Nilsson som avled på Vallarum nr 15 den 16 mars 1890.

Bouppteckning efter Elna Nilsson, född Olsdotter som avled i Hårderup nr 4 den 29 augusti 1919.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd 28 januari 1873 i Fränninge nr 16. Flyttar till Östra Kärrstorp 1896. Anna Nilsson, född Svensson gifter sig den 5 mars 1897 i Östra Kärrstorp med drängen på Alestad nr 12 Nils Nilsson. Nils var född den 17 maj 1873 i Brandstad. Familjen var senare folkbokförd på Vallarum 15:8 där Anna avlider den 3 september 1964 och Nils avlider den 6 september 1966.
Nilsfödd 13 mars 1874 i Fränninge nr 16. Nils emigrerar till Amerika men återvänder senare. I Amerika i North Dakota gifter sig Nils den 31 maj 1911 med Ida Andersson född den 22 maj 1885 i Fränninge. Familjen bosätter sig efter återkomsten på Fränninge nr 12 där Nils avlider den 9 februari 1915 i lunginflamation. Ida och övriga familjen flyttar till Fränninge nr 23 1919 där Ida gifter sig med målaren Nils Persson.
Elnafödd 16 juli 1875 i Fränninge nr 16. Elan Svensson emigrerar till Amerika den 7 april 1899.
Johanna född 14 december 1876 i Fränninge nr 16. Johanna Svensson flyttar till Malmö 1893.
Olafödd 2 december 1878 i Fränninge nr 16. Avlider den 4 februari 1882 i Vallarum. Dödsorsak okänd.
Andersfödd 6 maj 1880 i Vallarum. Avlider den 27 maj 1883 i Vallarum.
Mariafödd 16 januari 1882 i Vallarum. Flyttar till Lund 1893 och konfirmeras i Lund. Maria Andersson, född Svensson gifter sig den 27 maj 1905 med Magnus Andersson född den 28 oktober 1881 i Södra Sandby. Familjen var folkbokförd i Lunds domkyrkoförsamling på Västertull nr 2 och Maria avlider den 27 augusti 1952. Magnus är senare folkbokförd på Arkivet nr 4 i Lund där han avlider den 26 juli 1970.
Ernst Ottofödd 2 mars 1884 i Vallarum. Ernst Otto Svensson gifter sig den 28 juli 1911 med Amanda, född Andersson. Amanda var född den 3 juli 1887 i Fränninge. Familjen är folkbokförd på Hårderup 2:8 under perioden 1942 - 1975. I folkmun kallas ibland fastigheten för "Ottosvens". Amanda avlider i Hårderup den 15 maj 1970 och Ernst Otta avlider den 9 februari 1977.
Nillafödd 26 augusti 1885 i Vallarum. Nilla Svensson förblir ogift hela livet och är bosatt på Sankt Mårten nr 5 i Lund där hon arbetar som tjänarinna. Nilla avlider i Lund den 26 september 1932 av självmord genom drunkning.
Thildafödd 15 juni 1887 i Vallarum. Thilda Svensson emigrerar till Amerika den 13 maj 1905.
Eloffödd 18 februari 1889 i Vallarum. Elof Svensson emigrerar till Amerika den 27 augusti 1909.