Sven Nilsson och Elna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 16:6 (avregistrerat nummer) 23 december 1859 - 17 april 1863
Vallarum 15:15 6 mars 1879 - 23 december 1891
Vallarum 15:10 (avregistrerat nummer) 6 mars 1879 - 23 december 1891
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 augusti 1884 - 27 november 1888
Hårderup 4:17 (aktuellt nummer) 1 november 1883 - 23 december 1891

Sven Nilsson var född den 17 september 1836 i Fränninge och var son till åbon på Fränninge nr 20, Nils Nilsson och hans hustru Anna Andersdotter. Sven gifte sig den 21 december 1872 med Elna Olsdotter född den 23 oktober 1850 och var dotter till åbon på Hårderup nr 4 Ola Svensson och hans hustru Elna Andersdotter. Sven och Elna brukar fastigheterna Hårderup 4:17 och Hårderup 4:18 men bor kvar i Vallarum nr 15. Sven avlider den 16 mars 1890 i Vallrum utav okänd orsak. Efter Svens död så flyttar övriga familjen till Hårderup nr 4 1896. Elna avlider i Hårderup nr 4 den 28 augusti 1919.

Bouppteckning efter Sven Nilsson som avled på Vallarum nr 15 den 16 mars 1890.

Den 29 mars 1890 förrättades bouppteckning efter avlidne åboen Sven Nilsson på Vallarum nr 15 som avled den 16 mars 1890. Han efterlämnade såsom sterbhusdelägare änkan Elna Olsdotter samt med henne under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen Nils, född den 13 mars 1874
sonen Otto Ernst, född 2 mars 1884
sonen, Elof född den 18 februari 1889
dottern Anna, född den 28 januari 1873
dottern, Elna född den 16 juli 1875
dottern, Johanna född den 14 december 1876
dottern Maria född den 16 januari 1882
dottern Nilla född den 26 augusti 1885
dottern Thilda född den 14 juni 1887
I bouppteckningen upptogs fastigheten 5/168 mantal, Vallarum nr 15 som makarna under äktenskapet förvärvat med lagfartsbevis den 12 april 1880 till taxeringsvärdet på 5 700 kr, samt fastigheten 1/24 mantal skatterusthållet Hårderup nr 4 som änkan Elan Olsdotter ärvt efter sina föräldrar enligt lagfartsbevis för henne med lagfartsbevis daterat den 14 januari 1884 och som upptages till taxeringsvärdet på 3 000 kr.
Dom totala tillgångarna uppgår till 11 614 kr och där fanns skulder på 15 533 kr.

Bouppteckning efter Elna Nilsson, född Olsdotter som avled i Hårderup nr 4 den 29 augusti 1919.

Den 21 november 1919 förrättades bouppteckning efter änkan Elna Olsson på Hårderup nr 4 som avled den 28 augusti 1919 och efterlämnar såsom sterbhusdelägare:
dottern Anna gift med åboen Nils Nilsson på Vallarum nr 15.
sonen Nils avliden men efterlämnade barnen:
sonen Alvin
sonen Ejnar
dottern Elna gift med Måns Månsson, båda vistande i Amerika
dottern Johanna, gift med A V Fredriksson båda vistande i Amerika
dottern Maria gift med Magnus Andersson i Lund
sonen Otto Svensson i Vallarum
dottern Nilla Svensson i Vallarum
dottern Thilda gift med Bernt Magnusson båda vistande i Amerika
sonen Elof vistande i Amerika
I bouppteckningen uppgår tillgångarna till 10 351 kr och skulderna uppgick till 1 090 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 9 260 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd 28 januari 1873 i Fränninge nr 16. Flyttar till Östra Kärrstorp 1896. Anna Nilsson, född Svensson gifter sig den 5 mars 1897 i Östra Kärrstorp med drängen på Alestad nr 12 Nils Nilsson. Nils var född den 17 maj 1873 i Brandstad. Familjen var senare folkbokförd på Vallarum 15:8 där Anna avlider den 3 september 1964 och Nils avlider den 6 september 1966.
Nilsfödd 13 mars 1874 i Fränninge nr 16. Nils emigrerar till Amerika men återvänder senare. I Amerika i North Dakota gifter sig Nils den 31 maj 1911 med Ida Andersson född den 22 maj 1885 i Fränninge. Familjen bosätter sig efter återkomsten på Fränninge nr 12 där Nils avlider den 9 februari 1915 i lunginflamation. Ida och övriga familjen flyttar till Fränninge nr 23 1919 där Ida gifter sig med målaren Nils Persson.
Elnafödd 16 juli 1875 i Fränninge nr 16. Elan Svensson emigrerar till Amerika den 7 april 1899. Den 23 april 1899 gifter sig Elna med Måns Martin Månsson som var född den 16 juni 1860 på Starrarp nr 9 och familjen var bosatt i Odin, McHenry County i North Dakota, USA. Familjen får sex barn, Artur Herman (1899-1977), Edith Carrie (1901 - 1999), Martin Theodor (1905 - 1980), Mabel Sofia Albertina (1907 - 1998), Agnes Mortil Virginia (1908 - 2003) och Ernest Alexander (1916 - 1934). Familjen bor kvar i Odin och där Måns Martin avlider den 4 september 1929 i Bergen, Odin och där Elna avlider den 6 november 1933 och dom är begravda i Bergen, McHenry County, USA
Johanna född 14 december 1876 i Fränninge nr 16. Johanna Svensson flyttar till Malmö 1893.
Olafödd 2 december 1878 i Fränninge nr 16. Avlider den 4 februari 1882 i Vallarum. Dödsorsak okänd.
Andersfödd 6 maj 1880 i Vallarum. Avlider den 27 maj 1883 i Vallarum.
Mariafödd 16 januari 1882 i Vallarum. Flyttar till Lund 1893 och konfirmeras i Lund. Maria Andersson, född Svensson gifter sig den 27 maj 1905 med Magnus Andersson född den 28 oktober 1881 i Södra Sandby. Familjen var folkbokförd i Lunds domkyrkoförsamling på Västertull nr 2 och Maria avlider den 27 augusti 1952. Magnus är senare folkbokförd på Arkivet nr 4 i Lund där han avlider den 26 juli 1970.
Ernst Ottofödd 2 mars 1884 i Vallarum. Ernst Otto Svensson gifter sig den 28 juli 1911 med Amanda, född Andersson. Amanda var född den 3 juli 1887 i Fränninge. Familjen är folkbokförd på Hårderup 2:8 under perioden 1942 - 1975. I folkmun kallas ibland fastigheten för "Ottosvens". Amanda avlider i Hårderup den 15 maj 1970 och Ernst Otta avlider den 9 februari 1977.
Nillafödd 26 augusti 1885 i Vallarum. Nilla Svensson förblir ogift hela livet och är bosatt på Sankt Mårten nr 5 i Lund där hon arbetar som tjänarinna. Nilla avlider i Lund den 26 september 1932 av självmord genom drunkning.
Thildafödd 15 juni 1887 i Vallarum. Thilda Svensson emigrerar till Amerika den 13 maj 1905. Thilda anländer till New York den 4 juni 1905. Den 2 h´juni 1914 gifter sig Thilda i Rockford Winnebago, Illinois med Bernt Magnusson som var född den 21 november 1882 i Eldsberga, Halland. Familjen var bosatt på Rudyard, Hill, Montana, USA och dom får fyra barn Bernice Marie Evelyn (1915 - 2004), Astor Herbert (1916 - 1928), Arthur Magnus (1919 - ) och Gordon (1920 - ). Thilda avlider 1954 och Bernt avlider i maj 1963 i Havre, Hill, Montana och där familjen är begravd i Havre, Hill County, Montana, USA.
Eloffödd 18 februari 1889 i Vallarum. Elof Svensson emigrerar till Amerika den 27 augusti 1909. Elof Nelson antogs till militärtjänstgöring 23 juli 1918 och han får avsked den 10 februari 1919 från armen. Han är senare bosatt i Lake Worth, Palm Beach, Florida, USA och där han avlider i en ålder av 99 år den 24 april 1988.