Sven Nilsson (Hovdahusen)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer) 19 januari 1891 - 29 mars 1923