Sven Mattsson och Karna Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 10:3 (avregistrerat nummer) 27 februari 1850 - 9 januari 1886

Sven Mattsson föddes den 3 november 1821 i Starrarp och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten. Sven var gift med Karna Andersdotter född i Molleröd den 6 november 1824. Karna kom från Molleröd 1849. Sven avlider den 26 maj 1895 och Karna avlider den 5 januari 1906. Båda avlider i Starrarp nr 10.

Bouppteckning efter Sven Mattssson som avled på Starrarp den 26 maj 1895.

Bouppteckning efter Karna Andersdotter som avled på Starrarp nr 10 den 5 januari 1906.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd 31 maj 1851 i Starrarp.
Andersfödd 10 april 1854 i Starrarp. Anders Svensson gifter sig den 6 september 1884 med Anna Mårtensson född den 6 september 1859 i Starrarp. Anna var dotter till Mårten Trulsson och hans hustru Else Nilsdotter i Starrarp nr 10. Familjen var bosatt i Farhult nr 5 i Långaröd och där Anders Avlider den 24 augusti 1925 på Hörby lasarett utav embolia. Anna är senare bosatt på Norregatan 38 i Hörby och där hon avlider den 23 februari 1943.
Elnafödd 27 mars 1856 i Starrarp. Avlider den 19 december 1857.
Nilsfödd 9 maj 1859 i Starrarp. Flyttar till Starrarp nr 2 där Nils Svensson gifter sig den 8 november 1890 med Anna Bengtsson. Anna var född den 19 mars 1861 i Starrarp nr 7 och hon var dotter till Bengt Jönsson och hans hustru Karna Månsdotter. Familjen är bosatt på Starrarp nr 2 och där Nils avlider den 17 februari 1921. Anna är senare bosatt på Starrarp 13:1 och där hon avlider den 21 april 1948.
Olafödd 8 juli 1861 i Starrarp. Flyttar till Östraby 15 november 1888. Ola Svensson gifte sig den 21 september 1901 med Gertrud Nilsson född den 24 november 1871 i Östra Kärrstorp. Familjen var bosatt i Alestad nr 1 och där Gertrud avlider den 2 juni 1916 utav lungtuberkulos och Ola avlider den 12 juli 1923.
Pehrfödd 5 augusti 1866 i Starrarp. Flyttar till Långaröd 1895. Per Svensson gifter sig den 22 september 1904 med Johanna Olsson född den 14 oktober 1877 i Fränninge. Familjen är bosatt på Kungsgatan 24 i Malmö och där Per avlider den 1 september 1942 och Johanna avlider den 10 januari 1951.