Sven Mårtenssons dödsbo

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 26 mars 1919 - 26 mars 1919