Sven Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 25 juli 1889 - 26 mars 1919