Sven Mårtensson och Elna Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Puus arrendetorp under Puus 1:1, Grindstugan eller Ekstrands (avregistrerat nummer) 1888 - 1892
Starrarps Ora 1:69 (aktuellt nummer) 2 mars 1892 - 30 oktober 1908
Starrarps Ora 1:55 (avregistrerat nummer) 18 januari 1906 - 30 oktober 1908
Starrarps Ora 1:45 (avregistrerat nummer) 2 mars 1892 - 30 oktober 1908
Starrarps Ora 1:3 (avregistrerat nummer ) 2 mars 1892 - 30 oktober 1908

Sven Mårtensson född den 19 augusti 1838 i Baldringe och Sven var son till gårdsdrängen på Baldringe Mårten Svensson och hans hustru Ingar Olsdotter. Sven gifter sig den 3 april 1875 med Elna Mårtensdotter född den 8 december 1850 i Tolånga. Elna var dotter till husmannen på nr 2 i Tolånga Mårten Mårtensson och hans hustru Karna Andersdotter. Familjen kom till församlingen den 7 november 1888 och bosatte sig i Puus och flyttade till Starrarps Ora 1892. Sven och sonen Olof emigrerar till Amerika 1893 och Sven återvänder till Starrarps Ora den 3 november 1897. Reser åter till Amerika den 14 mars 1900 nu tillsammans med dottern Christina. Sven återvänder sju år senare den 20 april 1907. Sven avlider den 14 september 1910 på Hörby lasarett utav ålderdomssvaghet och han begrovs i Hörby. Elna bor kvar på gården till 1920 då hon flyttar till Fränninge nr 16 och vidare 1929 till Fränninge nr 27 som är ålderdomshemmet.

Bouppteckning efter Sven Mårtensson som avled på Starrarps Ora den 14 september 1910.

Barn

NamnBeskrivning
Oloffödd 7 oktober 1878 i Fränninge. Emigrerar tillsamman med fadern till Amerika 1893.
Ingridfödd 15 mars 1881 i Vanstad. Är sjuklig och avlider den 10 mars 1916 i Starrarps Ora.
Christinafödd 22 augusti 1883 i Tolånga. Emigrerar tillsammans med fadern den 14 mars 1900.
Mårtenfödd 28 september 1885 i Tolånga. Mårten Svennson tar över föräldragården 1908 då han köper gården. Mårten gifter sig den 19 februari 1913 med Ida Nilsson som var född den 1 januari 1890 i Fränninge. Familjen var senare bosatt på Löberöd 1:142 i Hammarlunda och där Mårten avlider den 2 december 1967. Ida bor kvar i Löberöd och hon avlider den 16 december 1968.
Nilsfödd 22 september 1887 i Tolånga. Nils Svensson flyttar till Hårderup nr 4 där han blir åbo och han gifter sig den 4 mars 1913 med Ida Delin som var född den den 18 augusti 1890 i Långaröd. Familjen var bosatt på Hårderup nr 4 och där Ida avlider den 9 februari 1944. Nils är senare bosatt på Kollinge 1:234 i Finja och där han avlider den 12 juli 1969.
Augustfödd 7 januari 1891 i Fränninge. August Svensson flyttar till Hårderup nr 4 där han blir åbo och gifter sig den 31 december 1914 med Amanda Elida Jönsson som var född den 4 februari 1895 i Östraby. Familjen var bosatt på Fränninge 27:22 och där Amanda Elida avlider den 8 januari 1951. August är senare bosatt på Fränninge nr 29 och där August avlider den 16 januari 1952.