Sven Månsson och Elna Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 29 december 1869 - 3 november 1874