Sven Månsson och Anna Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:24 (avregistrerat nummer) 30 april 1857 - 21 februari 1874
Vallarum 8:23 Bokeberg (aktuellt nummer) 30 april 1857 - 21 februari 1874
Vallarum 8:22 (aktuellt nummer) 21 mars 1843 - 28 mars 1876
Vallarum 8:13 (avregistrerat nummer) 28 januari 1868 - 8 februari 1882
Vallarum 8:11 (avregistrerat nummer) 28 januari 1868 - 8 februari 1882

Sven Månsson var född den 1 maj 1834 i Vallarum och han var son till åbon och rusthållaren Måns Svensson och hans hustru Anna Mårtensdotter. Tillträdande åbon Sven Månsson och pigan Anna Andersdotter, båda på Vallarum nr 8, gifte sig den 13 juni 1856. Anna Andersdotter var född den 10 mars 1829 i Sniberup och hon var dotter till Anders Isaksson och hans hustru Hanna Håkansdotter i Sniberup. I kyrkboken står det “Bevis på hustruns tillåtelse at i angelägenhet resa till Flensburg i maj 1871. Dito den 22 april 1876 att söka arbete annorstädes.” Sven flyttar till Malmö Sankt Petri församling 29 augusti 1878 och han är skriven i Malmö. Anna avlider den 17 mars 1887 i Vallarum och Sven avlider den 27 april 1887 i Malmö.

Bouppteckning efter Anna Andersdotter som avled på Vallarum nr 8 den 17 mars 1887.

Barn

NamnBeskrivning
Månsfödd den 25 maj 1857 i Vallarum. Måns Svensson var järnarbetare och han gifte sig den 15 november 1885 med Hanna Olsson som var född den 25 december 1847 i Stångby. Familjen var bosatt på stg 737 i Lund. Måns avlider den 28 januari 1929 i Lund. Hanna flyttar till Eslöv den 21 oktober 1930 och senare till Fosie nr 2. Hanna avlider den 3 januari 1933.
Hannafödd den 10 maj 1860 i Vallarum. Hanna vistas i Danmark.
Elna född den 20 februari 1863 i Vallarum. Elna avlider den 4 juni 1863.
Christianfödd den 5 augusti 1864 i Vallarum. Han flyttade till Uppåkra den 24 oktober 1882 och bosatte sig i Hjärup nr 5.
Elnafödd den 6 mars 1868 i Vallarum. Flyttade till Uppåkra den 17 november 1884.