Sven Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:8 (avregistrerat nummer) 8 april 1911 - 12 april 1911