Välj en sida

Sven Jönsson och Hanna Hansdotter (Fränninge nr 29)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 35:1 (aktuellt nummer) 4 februari 1892 - 28 mars 1935
Fränninge 29:3 (aktuellt nummer) 5 november 1895 - 28 mars 1935

Sven Jönsson var född den 9 mars 1856 i Öved och han var son till arrendatorn under Skartofta Prästgård Jöns Svensson och hans hustru Ingrid Hallengren. Sven gifter sig den 9 juni 1888 med Hanna Hansson som var född den 31 oktober 1858 Slimminge. Familjen äger gården fram till 1935 då dom skänker gården till deras son Olof. Sven och Hanna bor kvar på Fränninge nr 29 och där Sven avlider den 15 december 1939 och där Hanna avlider den 25 februari 1944.

Barn

NamnBeskrivning
Gottfridfödd den 17 oktober 1889 i Fränninge. Gottfrid Svensson gifte sig med Ida Mathilda Nilsson som var född i Amerika den 13 mars 1898. Paret sklijer sig den 5 mars 1924. Gottfrid är senare bosatt på kvarteret Staren, Ådalsvägen i Vollsjö och han avlider den 14 november 1975. Ida Mathilda var bosatt på Brandstad nr 7 och hon avlider den 5 oktober 1982.
Oloffödd den 26 juli 1893 i Fränninge. Olof Svensson övertar föräldragården 1935 som han erhöll genom gåvobrev och han förblir ogift hela livet. Han var bosatt på Fränninge nr 29 fram till sin död den 15 december 1981.