Sven Jönsson och Anna Jakobsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 2 december 1898 - 11 januari 1933
Vallarum 5:7 (avregistrerat nummer) 2 december 1898 - 11 januari 1933

Sven Jönsson var född den 15 december 1857 i Brandstad och han gifte sig den 25 oktober 1884 med Anna Jakobsson som var född den 9 september 1848 i Östra Kärrstorp. Familjen kom närmast ifrån Brandstad den 11 november 1898. Dom bor kvar i Vallarum nr 5 och där Anna avlider den 18 mars 1934 utav ålderdomsavtyning och där Sven avlider den 11 april 1936 utav samma orsak.

Bouppteckning efter Anna Jakobsson som avled på Vallarum nr 5 den 18 mars 1934.

Bouppteckning efter Sven Jönsson som avled på Vallarum nr 5 den 11 april 1936.