Sven-Erik Sjöstrand och Inga-Stina Sjöstrand

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:10 (aktuellt nummer) 31 januari 1974 - 7 augusti 1979