Sven Dristig

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:2 B (avregistrerad fastighetsbeteckning) 8 juni 1885 - 28 mars 1889