Sven Andersson och Ingar Månsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:4 (avregistrerat nummer) 23 oktober 1850 - 15 juni 1882
Starrarp 5:3 (avregistrerat nummer) 20 december 1871 - 17 november 1879
Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer) 20 december 1871 - 17 november 1879

Sven Andersson var född den 8 juni 1822 i Rugerup nr 1 i Långaröd och han var son till rusthållaren Anders Larsson och hans hustru Margareta Jöransdotter. Sven gifter sig den 31 december 1847 i Fränninge med dottern till de tidigare ägarna av fastigheten Ingar Månsdotter som var född den 17 februari 1821 i Starrarp. Elna Avlider den 4 februari 1901 i Starrarp och Sven avlider den 25 december 1912 i Starrarp.

Bouppteckning efter Ingar Månsdotter som avled på Starrarp den 4 februari 1901.

Den 26 april 1901 förrättades bouppteckning efter före detta åbon Sven Anderssons i Starrarp avlidna hustru Ingar Månsdotter som avlidit den 4 februari och efterlämnade såsom sterbhusdelägare änklingen Sven Andersson samt med honom under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen snickaren Nils Svensson, Sniberup nr 4
sonen före detta åbon Måns Svensson, Starrarp nr 6
sonen torparen Lars Svensson i Puus
Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 265 kr och det fanns inga skulder.

Bouppteckning efter Sven Andersson som avled på Starrarp den 25 december 1912.

Den 2 januari 1913 förrättades bouppteckning efter avlidne undantagsmannen Sven Andersson på Starrarp nr 6 som avled den 25 december 1912 och som efterlämnade såsom sterbhusdelägare under äktenskapet efterlevande barnen:
sonen snickaren Nils Svensson, Sniberup nr 4
sonen före detta åbon Måns Svensson, Starrarps Ora nr 1
sonen torparen Lars Svensson i Puus
Det fanns tillgångar i bouppteckningen på 157 kr och det fanns skulder på 116 kr vilket ger en behållning på 41 kr i dödsboet.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd den 26 juli 1849 i Starrarp. Nils Svensson arbetade som snickare och han gifter sig den 28 november 1874 i Fränninge med Anna Nilsdotter född den 1 december 1844 i Fränninge. Familjen bosätter sig på Sniberup nr 4 i Östraby. Anna avlider den 23 juni 1920 i Sniberup nr 4 och Nils avlider den 27 augusti 1939 i Sniberup 4:12 i Östraby.
Elsefödd den 16 juli 1852 i Starrarp. Else Svensdotter avled den 17 april 1853 i Starrarp utav koppor.
Månsfödd den 25 september 1854 i Starrarp. Måns Svensson var träskomakare och han gifter sig den 29 december 1881 i Äspinge med Anna Bengtsdotter född den 6 oktober 1853 i Äspinge nr 16. Familjen tar över och brukar Måns föräldragård under 10 år. Måns avlider den 22 april 1926 i Hårderup nr 4 och Anna avlider den 8 januari 1930 i Östraby 11 i cancer.
Andersfödd 4 augusti 1857 i Starrarp. Anders Svensson flyttar till Ystad 1874. Anders var bagargesäll. Han emigrerar till Amerika 19 april 1880. Tillbaks 20 maj 1880 för att åka tillbaks till Amerika den 28 mars 1881.
Larsfödd den 6 april 1862 i Starrarp. Lars Svensson var torpare och han gifter sig den 20 juni 1885 i Fränninge med pigan Hanna Nilsson i Starrarp Ora. Hanna var född den 26 augusti 1861 i Starrarps Ora. Lars avlider den 14 december 1929 i Puus och Anna avlider den 18 december 1940 i Puus.