Sven Andersson och Anna Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:37 (aktuellt nummer) 4 april 1924 - 5 mars 1934
Vallarum 14:24 (avregistrerat nummer) 4 april 1924 - 5 mars 1934
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 10 februari 1894 - 7 januari 1903
Hårderup 4:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 26 februari 1898 - 14 mars 1907

Sven Andersson var född i Lövestad den 28 november 1867 och gift med Anna Andersson född i Öved den 26 juni 1855. Familjen kom från Öved 1892. Sven var son till åbon på Heinge nr 4 i Lövestad, Anders Larsson och hans hustru Anna Persdotter. Anna var dotter till inhyses Anders Gunnarsson och hans hustru Anna Hansdotter i Wressel, Öved. Sven och Anna gifte sig den 1 november 1890 i Öved. Familjen flyttar 1896 till Hårderup nr 9 där Sven arbetar som statardräng och 1899 till Hårderup nr 4 där han står skriven som Åbo. 1913 den 17 februari flyttar Sven och hans familj till Östra Kärrstorp. Sven och Anna är senare åter folkbokförda i Fränninge och båda är skrivna på nr 27 i Fränninge, ålderdomshemmet. Sven avlider den 3 februari 1943 och Anna avlider den 27 augusti 1950 i Fränninge.

Bouppteckning efter änkefru Anna Andersson på Vallarum nr 14 som avled den 27 augusti 1950.

Den 25 september 1950 förrättades bouppteckning efter änkefru Anna Andersson, Vallarum nr 14, född den 26 juni 1855 avled den 27 augusti 1950 och efterlämnade såsom dödsbodelägare, barnen:
dottern, fru Emma Knutsson, St Olof
dottern, fru Annette Henriksson, Smedstorp
dottern, fru Ebba Lind i Åkarp
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 252 kr och skulderna till 115 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Emma Mathildafödd 23 januari 1891 i Öved. Emma Mathilda Knutsson var gift med Karl Vilhelm Knutsson född i Fränninge den 20 februari 1889. Dom gifte sig den 18 juli 1914 och dom bosatte sig i Sankt Olof. Karl Vilhelm avlider i Raskarum nr 11:17 den 27 september 1969 och Emma Mathilda avlider den 12 juli 1984.
Anna Mariafödd 13 juni 1893 i Hårderup. Avlider den 18 maj 1895 och begravdes den 24 maj i Fränninge.
Annettefödd 2 oktober 1896 i Hårderup. Annette Henriksson, född Svensdotter var frånskild den 25 juni 1952. Annettte var folkbokförd i Västra Skrävlinge och hon avled boende på Gånglåtsvägen 21 i Malmö den 9 mars 1992.
Ebba Mariafödd 7 november 1899 i Hårderup. Ebba Maria Lind, född Svensdotter blev änka den 22 augusti 1980 och hon var folkbokförd 1983 i Slottsstaden i Malmö. Hon var bosatt på Kilian Zollsgatan 15 C i Malmö och hon avled den 8 januari 1986.