Sven Åke Gustafsson och Aina Gustafsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:9 Vallarums gamla skola (aktuellt nummer) 8 augusti 1960 -

Sven Åke Gustafsson var född den 28 mars 1924 i Caroli församling i Malmö. Sven Åke var son till Hanna Alfrida Gustafsson. Sven Åke gifter sig den 25 augusti 1956 med Aina Elisabeth Inga-Lill Blomgren som var född den 15 november 1929 i Östra Kärrstorp. Aina var dotter till chauffören Karl Einar Blomgren och hans hustru Antonia Vilhelmina Åkesson i Bjärsjölagård. Familjen är bosatt på Vallarum 6 och där avlider Sven Åke den 26 maj 1999. Aina flyttar senare till Lillgatan 5 i Sjöbo och hon avlider den 16 augusti 2017.

Åke och Aina Gustafsson

Källa: Våra Församlingar 1962